Pályázat

Haszonanyag felvásárlás


Szükséges iratok

Magánszemély:
 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • Adó kártya
 • Betöltött 18 életév
Gazdálkodó szervezete:
 • Céges iratok (cég pontos megnevezése, székhely)
 • Adószám
 • Ügyintéző elérhetőségei
 • KÜJ szám (Környezetvédelmi Ügyfél Jel), ha van
 • KTJ szám (Környezetvédelmi Területi Jel), ha van
 • szállítólevél

Leadható anyagok

 • Vas, lemez
 • Színes fém (réz, ólom, horgany, aluminíum)
 • Saválló fém
 • Szigetelt rézkábel
 • Alu italos doboz
 • Akkumulátor

Felvásárlás

Magánszemélytől történő hulladék átvétele során a hatályos jogszabályok alapján 3,75 % SZJA kerül levonásra és továbbutalásra a NAV felé.
A különleges FAJ kódú fémhulladékok értékesítése a NAV által kiadott engedély kézhezvétele után lehetséges. A különleges FAJ kódok listája lejebb olvasható

A céges fémhulladékok szállító levéllel történő leadásakor a fémhulladékok beérkezését követően, hitelesített mérlegen megtörténik a mérlegelés, majd gépi átvételi bizonylat kerül kiállításra a behozott hulladékok mennyiségéről. Az átvételi bizonylat alapján, az Önök cége kiállítja a készpénzes vagy átutalásos számlát, melynek ellenértékét megfizetjük.


Különleges FAJ kódú hulladékok

Különleges FAJ kódú hulladékok 443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet alapján:
 • 2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka
 • 7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények
 • 8. emléktábla fémhulladék
 • 10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)
 • 14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka
 • 17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
 • 18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)
 • 20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka
 • 21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka
 • 22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények
 • 23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)
 • 24. bálázott, préselt fémhulladék